RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sysselsättning och socialpolitik

Sysselsättning och socialpolitik

I det europeiska samhället pågår en omfattande förändring under påverkan av, bland annat, de tekniska framstegen, globaliseringen av handelsutbytet och befolkningens åldrande. EU:s politik för sysselsättning, sociala frågor och lika möjligheter bidrar till bättre levnadsförhållanden för befolkningen och syftar till att uppnå hållbar utveckling och ökad social sammanhållning. Europeiska unionen (EU) har uppgiften att vara initiativtagare på det sociala området. EU har således upprättat en rättslig ram till skydd för de europeiska medborgarna. Unionen uppmuntrar samarbete mellan medlemsstaterna, samordning och samverkan av medlemsstaternas nationella politik och medverkan av de lokala myndigheterna, fackföreningarna, arbetsgivarorganisationerna och samtliga berörda aktörer.

Målen för denna politik är i första hand ökad sysselsättning, anställningar och arbetsförhållanden av god kvalitet, rörlighet för arbetstagare, information till och samråd med arbetstagare, bekämpning av fattigdom och social utestängning, främjande av lika möjligheter för män och kvinnor samt modernisering av de sociala trygghetssystemen.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början