RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Politika zaposlovanja in socialna politika

Politika zaposlovanja in socialna politika

Evropska družba se spreminja, nanjo vplivajo razni dejavniki, kot so tehnološki napredek, globalizacija trgovine in starajoče se prebivalstvo. Evropska politika zaposlovanja, socialna politika in politika enakih možnosti prispevajo k izboljšanju življenjskih pogojev ljudi ter stremijo k trajnostni rasti in večji socialni koheziji. Evropska unija (EU) sproža socialne spremembe. Uvedla je zaščitni pravni okvir za evropske državljane. Spodbuja sodelovanje držav članic, usklajevanje in harmonizacijo nacionalnih politik ter sodelovanje lokalnih oblasti, združenj, organizacij delodajalcev in ostalih zainteresiranih strani.

Prednostni cilji te politike so povečanje zaposlovanja in mobilnosti delavcev, izboljšanje kakovosti delovnih mest in delovnih pogojev, obveščanje in posvetovanje z delavci, boj proti revščini in socialni izključenosti, spodbujanje enakosti med spoloma ter modernizacija sistema socialne zaščite.

Glejte tudi

Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh