RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ocuparea forţei de muncă şi politica socială

Ocuparea forţei de muncă şi politica socială

Societatea europeană este în schimbare, fiind influenţată de diverşi factori, cum ar fi: progresul tehnologic, globalizarea comerţului şi îmbătrânirea populaţiei. Politicile europene în materie de ocupare a forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitate de şanse contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor, având drept obiectiv o creştere durabilă şi o mai mare coeziune socială. Uniunea Europeană (UE) deţine un rol de stimulare în domeniul social. Aceasta a introdus un cadru juridic menit să protejeze cetăţenii europeni. UE încurajează cooperarea între statele membre, coordonarea şi armonizarea politicilor naţionale, precum şi participarea autorităţilor locale, a sindicatelor, a organizaţiilor patronale şi a tuturor părţilor implicate.

Obiectivele prioritare ale acestei politici sunt creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, îmbunătăţirea mobilităţii lucrătorilor, a calităţii locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă, informarea şi consilierea lucrătorilor, combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale, promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei şi modernizarea sistemelor de protecţie socială.

Consultaţi şi

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii