RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zatrudnienie i polityka społeczna

Zatrudnienie i polityka społeczna

Społeczeństwo europejskie zmienia się pod wpływem rozmaitych czynników, takich jak postęp technologiczny, globalizacja handlu oraz starzenie się populacji. Europejska polityka w zakresie zatrudnienia, spraw społecznych oraz równych szans przyczynia się do poprawy warunków życiowych obywateli, mając na celu pobudzanie zrównoważonego wzrostu oraz większej spójności społecznej. Unia Europejska (UE) odgrywa rolę bodźca do zmian społecznych. Wprowadziła ona ochronne ramy prawne na rzecz europejskich obywateli. Wspiera współpracę między państwami członkowskimi, koordynację i harmonizację krajowych polityk, jak również uczestnictwo władz lokalnych, związków, organizacji pracodawców oraz innych zainteresowanych stron.

Do priorytetowych celów tej polityki należy: wzrost zatrudnienia oraz mobilności pracowników, poprawa jakości miejsc i warunków pracy, udzielanie pracownikom informacji i konsultacji, zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz modernizacja systemów ochrony społecznej.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony