RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Werkgelegenheid en sociaal beleid

Werkgelegenheid en sociaal beleid

De Europese maatschappij evolueert onder invloed van factoren als de technologische vooruitgang, de globalisering van de handel en de vergrijzing van de bevolking. Het Europese beleid inzake werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen helpt de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren met het oog op duurzame groei en een hechtere sociale samenhang. De Europese Unie (EU) vervult op sociaal gebied de rol van initiatiefneemster. Zij ligt immers aan de basis van een beschermend rechtskader voor de Europese burgers. Zij moedigt de lidstaten aan om meer samen te werken, bevordert de coördinatie en convergentie van de nationale beleidsmaatregelen en stimuleert de participatie van de lokale overheden, vakbonden, werkgeversorganisaties en alle andere betrokken actoren.

De doelstellingen van het beleid hebben in de eerste plaats betrekking op het scheppen van meer banen, de kwaliteit van de banen en de arbeidsvoorwaarden, de mobiliteit van werknemers, de voorlichting en raadpleging van werknemers, de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, het bevorderen van de gelijkheid van mannen en vrouwen alsook de modernisering van de sociale-beschermingsstelsels.

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven