RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Impjiegi u politika soċjali

Impjiegi u politika soċjali

Is-soċjetà Ewropea qed tinbidel, influwenzata minn fatturi differenti bħall-progress teknoloġiku, il-globalizzazzjoni tal-kummerċ u popolazzjoni dejjem tixjieħ. L-impjiegi fl-Ewropa, affarijiet soċjali u politika dwar opportunitajiet indaqs jikkontribwixxu biex itejbu l-kundizzjonijiet ta' għajxien tan-nies bil-ħsieb li jkun hemm tkabbir sostenibbli u koeżjoni soċjali akbar. L-Unjoni Ewropea (UE) għandha rwol ta' xprun fil-bidla soċjali. Introduċiet qafas legali protettiv għaċ-ċittadini Ewropej. Trawwem il-kooperazzjoni tal-Istati Membri, il-koordinazzjoni u l-armonizzazzjoni ta' politika nazzjonali, u l-parteċipazzjoni ta' awtoritajiet lokali, unjins, organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u partijiet interessati oħra involuti.

L-għanijiet ta' prijorità ta' din il-politika huma li jiżdiedu l-impjiegi u l-mobilità tal-ħaddiema, biex tittejjeb il-kwalità tal-impjiegi u tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, biex il-ħaddema jiġu infurmati u kkonsultati, il-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, u biex sistemi ta' protezzjoni soċjali jiġu mmodernizzati.

Ara wkoll

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna