RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nodarbinātība un sociālā politika

Nodarbinātība un sociālā politika

Eiropas sabiedrība mainās. To ietekmē dažādi faktori, piemēram, tehnoloģiju progress, tirdzniecības globalizācija un sabiedrības novecošanās. Eiropas nodarbinātības, sociālo jautājumu un vienlīdzīgu iespēju politikas nostādnes uzlabo cilvēku dzīves apstākļus ar mērķi panākt ilgtspējīgu izaugsmi un lielāku sociālo kohēziju. Eiropas Savienībai (ES) ir izšķiroša loma sociālo pārmaiņu veicināšanā. ES ir ieviesusi Eiropas pilsoņus aizsargājošu tiesisko regulējumu. Tas veicina sadarbību starp dalībvalstīm, valstu politikas nostādņu koordinēšanu un saskaņošanu, kā arī vietējo varas iestāžu, darbinieku apvienību, darba devēju organizāciju un citu ieinteresēto pušu iesaistīšanos.

Šīs politikas galvenie mērķi ir palielināt nodarbinātību un darbinieku mobilitāti, uzlabot darba vietu kvalitāti un darba vidi, informēt un konsultēt darbiniekus, cīnīties pret nabadzību un sociālo atstumtību, veicināt vīriešu un sieviešu līdztiesību, kā arī modernizēt sociālās aizsardzības sistēmas.

Skatīt arī

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums