RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Užimtumas ir socialinė politika

Užimtumas ir socialinė politika

Europos visuomenė keičiasi, paveikta skirtingų veiksnių, kaip antai technologinės pažangos, prekybos globalizacijos ir senėjančios visuomenės. Europos užimtumas, socialiniai reikalai ir lygių galimybių politika prisideda prie žmonių gyvenimo sąlygų gerinimo, siekiant tvaraus augimo ir didesnės socialinės sanglaudos. Europos Sąjunga (ES) atlieka socialinių pokyčių kibirkšties vaidmenį. Ji nustatė apsauginius teisinius pagrindus Europos gyventojams. Ji skatina valstybių narių bendradarbiavimą, valstybių narių politikos koordinavimą ir derinimą, taip pat vietos valdžios institucijų, profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir kitų suinteresuotų subjektų dalyvavimą.

Šios politikos prioritetiniai tikslai yra padidinti užimtumą ir darbuotojų judumą, gerinti darbo vietų ir darbo sąlygų kokybę, informuoti ir konsultuoti darbuotojus, kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi, skatinti vyrų ir moterų lygybę ir modernizuoti socialinės apsaugos sistemas.

Taip pat žr.

Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią