RSS
Innéacs A - Z

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beartas fostaíochta agus sóisialta

Beartas fostaíochta agus sóisialta

Tá an tsochaí Eorpach ag athrú, faoi thionchar tosca difriúla ar nós an dul chun cinn teicneolaíochta, domhandú na trádála agus daonra atá ag aosú. Rannchuidíonn beartais Eorpacha fostaíochta, gnóthaí sóisialta agus chomhdheiseanna chun dálaí maireachtála an phobail a fheabhsú ar mhaithe le fás inbhuanaithe agus comhtháthú sóisialta níos fearr. Feidhmíonn an tAontas Eorpach (AE) mar thruicear san athrú sóisialta. Tá creat dlí cosanta tugtha isteach aige do shaoránaigh Eorpacha. Cothaíonn sé comhar na mBallstát, comhordú agus comhchuibhiú beartas náisiúnta, agus páirteachas údarás áitiúil, ceardchumann, eagraíochtaí fostóirí agus páirtithe leasmhara eile atá bainteach.

Is iad aidhmeanna tosaíochta an bheartais seo ná fostaíocht agus soghluaisteacht oibrithe a mhéadú, cáilíocht post agus dálaí oibre a fheabhsú, faisnéis a sholáthar d’oibrithe agus dul i gcomhairle leo, bochtaineacht agus eisiamh sóisialta a chomhrac, comhionannas a chur ar aghaidh idir fir agus mná, agus córais chosanta sóisialta a nuachóiriú.

Féach leis

Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh