RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Työllisyys ja sosiaaliasiat

Työllisyys ja sosiaaliasiat

Eurooppalainen yhteiskunta muuttuu erilaisten tekijöiden, kuten tekniikan kehityksen, kaupan globaalistumisen ja väestön ikääntymisen vaikutuksesta. EU:n työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvopolitiikalla edistetään väestön elinolojen kohentamista, jolla pyritään kestävään kasvuun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseen. Euroopan unioni (EU) toimii aloitteentekijänä sosiaaliasioiden alalla. Sen onkin luonut Euroopan kansalaisten turvaksi lainsäädäntökehyksen. Se edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jäsenvaltioiden politiikkojen yhteensovittamista ja lähentämistä sekä paikallisviranomaisten, ammattijärjestöjen, työnantajajärjestöjen ja kaikkien sidosryhmien osallistumista.

Tämän toimintalinjan ensisijaisia tavoitteita ovat työllisyyden lisääminen, työn laadun ja työolojen parantaminen, työntekijöiden liikkuvuus, työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen, sukupuolten tasa-arvon edistäminen sekä sosiaaliturvajärjestelmien uudistaminen.

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun