RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tööhõive ja sotsiaalpoliitika

Tööhõive ja sotsiaalpoliitika

Euroopa ühiskonna muutumist mõjutavad mitmesugused tegurid, nagu tehnoloogia areng, kaubanduse üleilmastumine ja elanikkonna vananemine. Euroopa tööhõive-, sotsiaal- ja võrdsete võimaluste poliitika abil parandatakse inimeste elutingimusi eesmärgiga liikuda püsiva majanduskasvu ja suurema sotsiaalse ühtekuuluvuse poole. Sotsiaalsete muutuste ellukutsumisel on oluline osa Euroopa Liidul (EL). Euroopa kodanike jaoks on loodud kaitset pakkuv õigusraamistik, mis edendab liikmesriikide koostööd, liikmesriikide poliitika kooskõlastamist ja ühtlustamist ning kohalike omavalitsuste, ametiühingute, tööandjate organisatsioonide ja teiste sidusrühmade osalemist.

Selle poliitika esmasteks eesmärkideks on tööhõive ja tööalase liikuvuse suurendamine, töökohtade kvaliteedi ja töötingimuste parandamine, töötajate teavitamine ja nõustamine, võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega, meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamine ning sotsiaalkaitsesüsteemide tänapäevastamine.

Vt ka:

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles