RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik

Beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik

Det europæiske samfund er i forandring på grund af faktorer som de teknologiske fremskridt, handelsglobaliseringen og den aldrende befolkning. Den europæiske beskæftigelsespolitik, socialpolitik og ligestillingspolitik skal forbedre befolkningens levevilkår og samtidig sikre bæredygtig vækst og større social samhørighed. Den Europæiske Union (EU) spiller en rolle som katalysator på det sociale område. Den står bag de juridiske rammer, der sikrer borgernes beskyttelse. Den opfordrer til samarbejde mellem medlemsstaterne og sikrer koordinering og konvergens mellem landenes politik samt inddragelse af lokale myndigheder, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og andre involverede interessenter.

Målsætningerne for politikken er at øge beskæftigelse, jobkvalitet og arbejdsvilkår, arbejdskraftens mobilitet, information, høringer blandt arbejdstagerne, bekæmpelse af fattigdom og social udelukkelse, fremme af ligestilling mellem kønnene samt modernisering af de sociale sikringssystemer.

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top