RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zaměstnanost a sociální politika

Zaměstnanost a sociální politika

Evropská společnost se mění a je ovlivněna různými faktory, jako je technologický pokrok, globalizace obchodu a stárnoucí obyvatelstvo. Evropské politiky zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí přispívají ke zlepšení životních podmínek lidí z hlediska udržitelného růstu a větší sociální soudržnosti. Evropská unie (EU) hraje úlohu při spouštění sociální změny. Zavedla ochranný právní rámec pro evropské občany. Podporuje spolupráci členských států, koordinaci a harmonizaci vnitrostátních politik a účast místních úřadů, svazů, organizací zaměstnavatelů a jiných zapojených zúčastněných subjektů.

Prioritními cíli této politiky je zvýšit zaměstnanost a mobilitu pracovníků, zlepšit kvalitu pracovních míst a pracovní podmínky, informovat a konzultovat pracovníky, bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení, podporovat rovnost žen a mužů a modernizovat systémy sociální ochrany.

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky