RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Заетост и социална политика

Заетост и социална политика

Европейското общество се променя, повлияно от различни фактори, като технологичния прогрес, глобализацията на търговията и застаряващото население. Европейските политики по заетостта, социалните въпроси и равните възможности допринасят за подобряване на условията на живот на хората с оглед на устойчивия растеж и по-голямо социално сближаване. Европейският съюз (ЕС) играе ролята на механизъм, задействащ социалната промяна. Той е въвел защитна правна рамка за европейските граждани. Тя облекчава сътрудничеството на държавите-членки, координацията и хармонизирането на националните политики и участието на местните власти, профсъюзи, организации на работодателите и други заинтересовани страни.

Приоритетните цели на тази политика са увеличаване на заетостта и мобилността на работещите, подобряване на качеството на работа и условията на труд, информиране и консултиране на работниците, борба с бедността и социалното изключване, насърчаване на равенството между мъжете и жените и модернизиране на системите за социална защита.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата