RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hälsa, hygien och säkerhet i arbetet

Sysselsättning och socialpolitik

Målet med Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning är att skapa fler arbetstillfällen, men EU vill också se till att jobben håller hög kvalitet. Idag är hälsa och säkerhet på arbetsplatsen en av de viktigaste frågorna för EU:s arbetsmarknads- och socialpolitik, och det är ett av områdena där arbetet har kommit längst. Unionens verksamhet på området inskränker sig inte till enbart lagstiftning: EU-institutionerna arbetar också på bred front för att informera och ge vägledning om en säker arbetsmiljö, i samarbete med Europeiska arbetsmiljöbyrån och Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början