RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zdravie, hygiena a bezpečnosť pri práci

Zamestnanosť a sociálna politika

Európska únia si za jeden z cieľov stanovila tvorbu zamestnanosti prostredníctvom Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť, pričom sa súčasne snaží zabezpečiť vyššiu kvalitu nových pracovných miest. Zdravie a bezpečnosť pri práci sú v súčasnosti jednými z najdôležitejších a najprogresívnejších oblastí sociálnej politiky EÚ. Činnosť Spoločenstva v tejto oblasti sa neobmedzuje iba na legislatívu. Európske inštitúcie vyvíjajú viacero aktivít zameraných na poskytovanie informácií a usmernení a presadzovanie bezpečného a zdravého pracovného prostredia v spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok