RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo w miejscu pracy

Zatrudnienie i polityka społeczna

Chociaż jednym z celów Unii Europejskiej jest sprzyjanie zatrudnieniu w ramach strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia, stara się ona także zagwarantować lepszą jakość nowych miejsc pracy. Bezpieczeństwo i higiena w pracy to obecnie jeden z najważniejszych i najbardziej zaawansowanych obszarów polityki społecznej UE. Działania Wspólnoty w tej dziedzinie nie są ograniczone wyłącznie do prawodawstwa. Instytucje europejskie realizują wiele działań w zakresie zapewniania informacji i wytycznych oraz promowania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy we współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony