RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Veselība, higiēna un drošība darbā

Nodarbinātība un sociālā politika

Lai gan viens no Eiropas Savienības mērķiem ir izveidot darba vietas, izmantojot Lisabonas stratēģiju izaugsmei un darba vietām, tā mēģina arī panākt darba vietu kvalitātes uzlabošanos. Veselība un drošība darbā pašlaik ir viena no svarīgākajām un visattīstītākajām ES sociālās politikas jomām. Kopienas rīcība šajā jomā neaprobežojas ar likumdošanu. Eiropas iestādes īsteno vairākus pasākumus, sniedzot informāciju un pamatnostādnes, kā arī veicinot drošu un veselīgu darba vidi sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu.

Skatīt arī

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums