RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Töötervishoid, -hügieen ja -ohutus

Tööhõive ja sotsiaalpoliitika

Üks Euroopa Liidu eesmärke on luua Lissaboni majanduskasvu- ja tööhõivestrateegia kaudu uusi töökohti, samuti kantakse hoolt selle eest, et uute töökohtade kvaliteet oleks varasemast parem. Töötervishoid ja -ohutus on ELi tänase sotsiaalpoliitika üks tähtsamaid ja eesrindlikumaid valdkondi. Ühenduse tegevus ei piirdu selles valdkonnas üksnes seadusandlusega. Koostöös Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri ning Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise sihtasutusega viivad Euroopa Liidu institutsioonid ellu mitmesuguseid turvalise ja tervisliku töökeskkonna edendamisega seotud teavet ja suuniseid pakkuvaid tegevusi.

Vt ka:

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles