RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Здравословни, хигиенни и безопасни условия на труд

Заетост и социална политика

Макар че една от целите на Европейския съюз е да създава заетост чрез Лисабонската стратегия за растеж и работни места, той се опитва и да обезпечи по-високото качество на тези нови работни места. Здравето и безопасността на работното място сега са една от най-важните и най-напредналите области на социалната политика на ЕС. Действията на Общността в тази област не са ограничени до законодателството. Европейските институции изпълняват няколко дейности, осигуряващи информация и напътствия и насърчаващи безопасната и здравословна среда на работното място в сътрудничество с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата