RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă

Această directivă vizează introducerea unui sistem comunitar de semne de securitate pentru a reduce riscurile de accidente de muncă şi de boli profesionale.

ACT

Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] [Jurnalul Oficial L 245 din 26.8.1992] [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Directiva 92/58/CEE stabileşte cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă *. Este vorba, de exemplu, despre: amplasarea şi identificarea containerelor şi a conductelor, a materialelor şi a echipamentelor de stingere a incendiilor, căile de circulaţie, semnalele luminoase şi acustice, precum şi instituirea unei comunicări verbale * şi a unor gesturi de semnalizare * adecvate.

Această directivă completează Directiva-cadru 89/391/CEE privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă.

Directiva nu se aplică semnalizării la introducerea pe piaţă a substanţelor şi preparatelor periculoase, a produselor şi/sau a echipamentelor, şi nici semnalizării utilizate în reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian.

Obligaţiile angajatorilor

Angajatorul trebuie să prevadă o semnalizare de securitate în cazul în care riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin măsurile de prevenire sau prin procedeele de organizare a muncii.

Dacă este cazul, poate fi utilizată şi semnalizarea aplicabilă traficului (rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian), în interiorul întreprinderilor şi/sau al unităţilor.

Informaţii suplimentare

Statele membre pot defini unele derogări în limite bine stabilite.

Lucrătorii sunt informaţi cu privire la toate măsurile necesare a fi luate şi trebuie să beneficieze de o formare corespunzătoare (instrucţiuni precise).

Se asigură consultarea şi participarea lucrătorilor cu privire la aspectele reglementate de directivă.

Adaptările tehnice ale anexelor sunt adoptate de către Comisie, care este asistată de un comitet (articolul 17 din Directiva 89/391/CEE).

Statele membre prezintă Comisiei, la fiecare cinci ani, un raport cu privire la punerea în aplicare efectivă a directivei. Comisia prezintă periodic Parlamentului European, Consiliului şi Comitetului Economic şi Social European un raport privind punerea în aplicare a directivei.

Context

Această directivă abrogă „Directive 77/576/CE of 25 July 1977 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the provision of safety signs at places of work” (Directiva 77/576/CE din 25 iulie 1977 privind semnalizarea de securitate la locul de muncă).

Termeni-cheie ai actului
  • Semnalizare de securitate şi de sănătate: indicaţiile sau instrucţiunile cu privire la securitatea şi/sau sănătatea la locul de muncă prin intermediul unui panou, al unei culori, al unui semnal luminos sau acustic, al unei comunicări verbale sau al unui gest de semnalizare.
  • Comunicare verbală: un mesaj verbal predeterminat, comunicat prin voce umană sau artificială.
  • Gest de semnalizare: o mişcare sau o poziţie a braţelor sau a mâinilor cu rol în orientarea persoanelor care efectuează manevre ce constituie un risc sau un pericol.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Directiva 92/58/CEE

22.7.1992

24.6.1994

JO L 245 din 26.8.1992

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Directiva 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

JO L 165 din 27.6.2007

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la punerea în aplicare concretă a Directivei 92/57/CEE privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă (pe şantiere temporare sau mobile) şi a Directivei 92/58/CEE (privind semnalizarea de securitate la locul de muncă) [COM(2008) 698 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].
Comisia prezintă un bilanţ pozitiv al punerii în aplicare a Directivei 92/58/CEE. În fapt, majoritatea celor 15 state membre ale Uniunii Europene şi-au completat legislaţia graţie noilor reguli şi obligaţii prevăzute de directivă.
Aplicarea directivei a permis omogenizarea sistemelor naţionale de semnalizare de securitate la locul de muncă. Totuşi, Comisia remarcă faptul că lucrătorii sunt încă prost informaţi cu privire la normele de semnalizare şi încurajează întreprinderile să îşi consolideze activităţile de formare.

Ultima actualizare: 18.03.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii