RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzések

Ennek az irányelvnek a célja, hogy a munkahelyi balesetek és a foglalkozási betegségek kockázatának csökkentése érdekében biztonsági jelzőrendszert vezessen be közösségi szinten.

JOGI AKTUS

A Tanács 92/58/EGK irányelve (1992. június 24.) a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó minimumkövetelményekről (kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) [Hivatalos Lap L 245., 1992.8.26.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 92/58/EGK irányelv minimumkövetelményeket állít fel a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi jelzésekre * vonatkozóan. Ezek a következőkre vonatkoznak például: tartályok és csövek, tűzoltó berendezések, egyes közlekedési útvonalak, világító jelzések vagy hangjelzések helyének megjelölése és azonosítása, valamint megfelelő szóbeli közlés * és kézjelzések * kialakítása.

Ez az irányelv kiegészíti a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló 89/391/EGK keretirányelvet.

Az irányelv nem alkalmazható a veszélyes anyagok és készítmények, termékek, illetve berendezések forgalomba hozatalára vonatkozó jelzésekre, sem pedig a közúti, vasúti, belvízi, tengeri vagy légi közlekedés szabályozásában használt jelzésekre.

A munkáltató kötelességei

A munkáltató biztonsági jelzéseket biztosít, ahol a munkaszervezésben használt intézkedésekkel, módszerekkel vagy eljárásokkal nem lehet elkerülni vagy megfelelően csökkenteni a veszélyeket.

A közúti, vasúti, belvízi, tengeri vagy légi közlekedésben használt jelzéseket alkalmazni kell, ha azt a vállalkozásokban, illetve telephelyen ezek a közlekedési módok szükségessé teszik.

Kiegészítő információk

A tagállamok pontosan kijelölt korlátok között meghatározhatnak bizonyos mentességeket.

A munkavállalókat tájékoztatják a megteendő intézkedésekről, és megfelelő oktatásban kell őket részesíteni (pontos utasításokat kell kapniuk).

A munkavállalókkal folytatott konzultációra, valamint a munkavállalók részvételére az irányelv által érintett kérdésekben kerül sor.

A mellékletek technikai jellegű kiigazításait a Bizottság állapítja meg egy helyi bizottság részvételével (89/391/EGK irányelv 17. cikke).

A tagállamok ötévenként jelentést tesznek a Bizottságnak az irányelv gyakorlati végrehajtásáról. A Bizottság időszakonként jelentést tesz az irányelv végrehajtásáról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

Háttér

Az irányelv hatályon kívül helyezi a munkahelyi biztonsági jelzésekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1977. július 25-i 77/576/EGK tanácsi irányelvet.

Kulcsfogalmak
  • Biztonsági és egészségvédelmi jelzés: a munkahelyi biztonságról, illetve egészségvédelemről tájékoztatást vagy utasítást adó jelzés, jelzőtábla, szín, világító vagy hangjelzés, szóbeli közlés vagy kézjelzés segítségével.
  • Szóbeli közlés: olyan előre meghatározott szóbeli üzenet, amelyet emberi vagy szintetizált hang közöl.
  • Kézjelzés: a karok (és/vagy kezek) információt hordozó mozgása és/vagy helyzete, amelynek célja, hogy irányítsa azokat a személyeket, akik kockázatot és veszélyt jelentő műveleteket végeznek.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

92/58/EGK tanácsi irányelv

1992.7.22.

1994.6.24.

HL L 245., 1992.8.26.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2007/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2007.6.28.

2012.12.31.

HL L 165., 2007.6.27.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a régiók Bizottságának (2008. november 6.) a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó 92/57/EGK (időszakos vagy helyileg változó építkezések) és 92/58/EGK irányelv (munkahelyi biztonsági jelzések) gyakorlati végrehajtásáról [COM(2008) 698 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A Bizottság pozitív mérleget von a 92/58/EGK irányelv alkalmazásáról. Az Európai Unió 15 tagállamának többsége valójában kiegészítette a szabályozását az irányelv által előírt új szabályoknak és kötelezettségeknek köszönhetően.
Az irányelv alkalmazása által koherenssé tehetőek a munkahelyi biztonsági jelzések nemzeti rendszerei. A Bizottság ugyanakkor megjegyzi, hogy a munkavállalókat továbbra sem tájékoztatják megfelelően a jelzések szabályozásáról, és a vállalkozásokat kötelezi a képzéseik megerősítésére.

Utolsó frissítés: 18.03.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére