RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók egészsége és biztonsága

A munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók ugyanolyan szintű munkahelyi egészségvédelemben és biztonságban részesülnek, mint a többi munkavállaló. Ez az irányelv meghatározza a munkavállalók tájékoztatására, az egészségügyi ellenőrzésre és a vállalkozások kötelezettségeire vonatkozó szabályokat.

JOGI AKTUS

A Tanács 91/383/EGK irányelve (1991. június 25.) a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő intézkedések kiegészítéséről [Hivatalos Lap L 206., 1991.7.29.] [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági követelmények minden munkavállalóra alkalmazandók, beleértve a munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalókat is, akiknek a munkaviszonyát az alábbiak határozzák meg:

  • a munkaadó és a munkavállaló által közvetlenül létesített határozott idejű szerződéses munkaviszony, amelynek keretében a szerződés lejártát objektív körülmények határozzák meg (dátum, egy meghatározott feladat elvégzése stb.);
  • a munkaerő-kölcsönző vállalkozás és a munkavállaló közötti munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony egy feladat elvégzésére egy vállalkozásban vagy annak ellenőrzése alatt.

Ily módon a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló 89/391/EGK keretirányelv és a (többek között a kézi tehermozgatásról szóló) ágazati irányelvek alkalmazandók erre a típusú munkaszerződésre.

A munkavállalók tájékoztatása

A tevékenység megkezdése előtt a vállalkozás tájékoztatja a munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalót az alábbiakról:

  • a szükséges szakmai képesítések és ismeretek;
  • a nemzeti jogszabályok által előírt különleges egészségügyi ellenőrzések;
  • a munkahelyhez kapcsolódó egyes kockázatok.

Munkavállalók képzése

Tevékenysége gyakorlásának megkezdése előtt a munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállaló a munkahelyének jellemzőiről és kockázatairól szóló képzésben részesül. Ez a képzés megfelel képesítési szintjének és szakmai tapasztalatának.

Egészségügyi ellenőrzés

Az Európai Unió (EU) tagállamai az alábbi munkák esetében tilthatják meg munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók toborzását:

  • a munkavállalók biztonságát vagy egészségét veszélyeztető tevékenység;
  • hosszú távú különleges egészségügyi ellenőrzést igénylő munkák.

Ha a tagállamok nem élnek ezzel a lehetőséggel, biztosítaniuk kell a megfelelő egészségügyi ellenőrzés elvégzését. Amennyiben szükséges, az ellenőrzés folytatódhat a munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállaló munkaszerződésének lejárta után.

Kötelezettségek

A munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalót foglalkoztató vállalkozás felelős a munkavégzés körülményeinek biztosításáért, különösen ami a biztonságot, a higiéniát és az egészségvédelmet illeti. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy e kötelezettséget kiterjesztik a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozásra.

Az egészségvédelmi megelőző szabályok betartásának ellenőrzéséért felelős személyeket vagy szolgálatokat tájékoztatják az érintett munkavállalók megbízásáról.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

91/383/EGK tanácsi irányelv

1991.7.15.

1992.12.31.

HL L 206., 1991.7.29.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

Az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás – a horizontális kiigazításokról szóló 1. jegyzőkönyv

1994.1.1.

HL L 1., 1994.1.3.

2007/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2007.6.28.

2012.12.31.

HL L 165., 2007.6.27.

A 91/383/EGK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 06.05.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére