RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európska stratégia pre rast

Zamestnanosť a sociálna politika

Stratégia Európa 2020 je založená na iniciatívach zameraných na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a začleňujúceho rastu Európskej únie (EÚ). V nasledujúcich desiatich rokoch by sa pomocou stanovených priorít malo dosiahnuť zvýšenie úrovní zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti krajín EÚ.

Táto stratégia sa uplatňuje prostredníctvom európskych a vnútroštátnych cieľov, čo si vyžaduje koordinovanú činnosť vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov členských štátov EÚ. Zároveň je potrebné vyvíjať túto činnosť v súčinnosti so sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok