RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategia europeană pentru creştere

Ocuparea forţei de muncă şi politica socială

Strategia Europa 2020 se bazează pe iniţiative care vizează creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii a Uniunii Europene (UE). În deceniile următoare, priorităţile stabilite trebuie să permită creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, a productivităţii şi a coeziunii sociale în ţările UE.

Această strategie este pusă în aplicare prin intermediul unor obiective europene şi naţionale, ceea ce implică o acţiune coordonată a autorităţilor naţionale, regionale şi locale din statele membre. Este necesară, totodată, şi o acţiune concertată cu partenerii sociali şi societatea civilă.

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii