RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategia UE na rzecz wzrostu gospodarczego

Zatrudnienie i polityka społeczna

Strategia Europa 2020 opiera się na inicjatywach na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w Unii Europejskiej (UE). Realizacja wyznaczonych priorytetów w najbliższym dziesięcioleciu powinna umożliwić zwiększenie poziomu zatrudnienia, produktywności i spójności społecznej państw UE.

Strategia ta jest wdrażana poprzez realizację celów europejskich i narodowych, co sprawia, że działania muszą być koordynowane przez władze krajowe, regionalne i lokalne państw członkowskich UE. Do uczestnictwa włączeni są także partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony