RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Европейска стратегия за растеж

Заетост и социална политика

Стратегията Европа 2020 се основава на инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на Европейския съюз (ЕС). Определените за следващото десетилетие приоритети следва да дадат възможност за повишаване на заетостта, производителността и социалното сближаване на държавите от ЕС.

Стратегията се основава на европейски и национални цели, което налага съгласувани действия на националните, регионалните и местните власти на държавите-членки на ЕС, но също така и действия, осъществявани в сътрудничество със социалните партньори и гражданското общество.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата