RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ανάπτυξη και απασχόληση

Αρχεία
Απασχόληση και κοινωνική πολιτική

Η στρατηγική της Λισσαβόνας, που ξεκίνησε το 2000, αποσκοπούσε να κάνει την Ευρώπη «έως το 2010 την πιο ανταγωνιστική και πιο δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη παράλληλα με την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης και μεγάλη κοινωνική συνοχή». Το αποτέλεσμα του ενδιάμεσου απολογισμού της στρατηγικής της Λισσαβόνας είναι, στην καλύτερη περίπτωση, μέτριο. Το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρώπη και στους οικονομικούς εταίρους της όσον αφορά την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη διευρύνεται και σε αυτό προστίθεται η πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού.

Για το λόγο αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να ανανεώσει τη στρατηγική της Λισσαβόνας μέσω εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ο στόχος αυτής της εταιρικής σχέσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά για να επιτευχθεί πρέπει η Ευρώπη να εστιάσει τη δράση της σε μικρότερο αριθμό προτεραιοτήτων. Η ισχυρότερη και βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποδεσμεύουν τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση των ευρύτερων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών φιλοδοξιών μας.

 • Η ΕΥΡΩΠΗ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  Για να δοθεί ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση πρέπει να αυξηθεί η ελκυστικότητα της Ευρώπης ως τόπου επενδύσεων. Επειδή οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική μεγέθυνση, η Ευρώπη πρέπει κατ' αρχάς να εξαλείψει τα εμπόδια στη δημιουργία ΜΜΕ και να ενθαρρύνει το επιχειρηματικό πνεύμα. Επιπλέον, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε μετά την έναρξη της στρατηγικής της Λισσαβόνας, εξακολουθούν να είναι ανεπαρκή τα επιχειρηματικά κεφάλαια που διατίθενται για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και οι ισχύοντες φορολογικοί κανόνες δυσχεραίνουν την παρακράτηση κερδών για το σχηματισμό μετοχικού κεφαλαίου.
  • Να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές εντός και εκτός Ευρώπης
   Ο ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και την προώθηση της καινοτομίας. Η ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση ανταγωνιστικών αγορών. Πρέπει να συνεχιστεί στη διευρυμένη Ευρώπη και σε ορισμένες αγορές οι οποίες δεν έχουν αξιοποιήσει όλο το δυναμικό τους. Ο στόχος είναι η εξάλειψη των εμποδίων στον ανταγωνισμό και η ανακατανομή των κρατικών ενισχύσεων για την υποστήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης και των επιχειρηματικών κεφαλαίων. Εκτός της ΕΕ, η εμπορική πολιτική πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών και τηρούν τους κανόνες που διασφαλίζουν θεμιτό ανταγωνισμό.
  • Να βελτιωθεί το ευρωπαϊκό και το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο
   Η απλούστευση της νομοθεσίας βοηθά τις επιχειρήσεις και ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), διότι καταργούνται τα περιττά διοικητικά εμπόδια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν ήδη αναλάβει πολυάριθμες πρωτοβουλίες για τη μείωση των διοικητικών δαπανών. Έτσι ωφελείται η παραγωγικότητα και ο ανταγωνισμός των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, καθώς και η προσαρμοστικότητά τους, το δυναμικό τους για καινοτομία και δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων γίνεται επίσης ευκολότερη.
  • Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές
   Οι επενδύσεις στις μεταφορές πρέπει να ανταποκρίνονται στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της κοινωνίας. Οι σύγχρονες υποδομές είναι σημαντικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας για την προσέλκυση των επιχειρήσεων, διότι διευκολύνουν τις ανταλλαγές και την κινητικότητα. Επίσης, οι κλιματικές αλλαγές τονίζουν την ανάγκη της βιώσιμης κινητικότητας. Σκοπός της διατροπικότητας είναι κυρίως η καλύτερη κατανομή της κυκλοφορίας σε μέσα μεταφοράς πιο φιλικά προς το περιβάλλον, πιο ασφαλή και με καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα, νέες τεχνολογίες καθιστούν δυνατή τη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου συστήματος μεταφορών.
 • ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  Η γνώση και η καινοτομία είναι παράγοντες σημαντικοί για την αύξηση της παραγωγικότητας. Η αύξηση της παραγωγικότητας έχει μεγάλη σημασία για την Ευρώπη, επειδή στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού πρέπει να αντιμετωπίσει ανταγωνιστές που διαθέτουν φθηνό εργατικό δυναμικό και φυσικούς πόρους.
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Επειδή η δημογραφική εξέλιξη ασκεί μεγάλη πίεση στα αποτελέσματα που αφορά την απασχόληση, ο στόχος αυτός καθίσταται απόλυτη ανάγκη από οικονομική και κοινωνική άποψη.
  • Προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού ατόμων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας
   Τα κράτη μέλη καλούνται να καθορίσουν ποσοστά απασχόλησης για το 2008 και το 2010 και να εγκρίνουν τα μέτρα που θα εφαρμόσουν στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρύθμισης. Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση θα τα βοηθήσουν να επιλέξουν τα πιο αποτελεσματικά μέτρα. Η πρόκληση είναι η προσέλκυση και η διατήρηση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας: ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους ανέργους, στους νέους και στους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Για το σκοπό αυτό, είναι επίσης αναγκαία η μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων και των συστημάτων υγείας, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και η ασφάλεια της κοινωνικής προστασίας.
  • Βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας των αγορών εργασίας
   Οι ταχέως μεταβαλλόμενες οικονομίες απαιτούν μεγάλο βαθμό προσαρμοστικότητας από τους εργαζόμενους οι οποίοι πρέπει να μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ταχέως αναπτυσσόμενων τομέων. Ωστόσο, εκτός από την ευελιξία χρειάζεται και κοινωνική ασφάλιση που να καλύπτει επίσης τις περιόδους των αλλαγών. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας πρέπει να εκσυγχρονιστούν για να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες προκλήσεις. Για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς, είναι απαραίτητη η εξάλειψη των εμποδίων στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.
  • Μεγαλύτερη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων
   Η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση, διότι εξασφαλίζουν εξειδικευμένο και προσαρμόσιμο ανθρώπινο δυναμικό και ευνοούν έτσι την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση ενισχύουν επίσης την κοινωνική συνοχή και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Η πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση θα έπρεπε να εξασφαλιστεί μέσω του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και κατάρτισης και διά βίου μάθησης. Ο χώρος αυτός πρέπει να καταστεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως προς την ποιότητα έως το 2010.
  • Πολιτική συνοχής της ΕΕ 2007-2013 και ρόλος των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής
   Οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τις προτεραιότητες σχετικά με την πολιτική συνοχής. Οι κατευθύνσεις αυτές προσδιορίζουν τους τομείς στους οποίους η πολιτική συνοχής μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας, καθώς και των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Συνεπώς, τα εθνικά προγράμματα και σχέδια στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής έχουν ως στόχο την ανάπτυξη, την απασχόληση, την καινοτομία και την οικονομία της γνώσης, καθώς και τη δημιουργία υλικών υποδομών.
   • Riċerka u innovazzjoni f'appoġġ tal-kompetittività tar-reġjuni Ewropej (DE) (EN) (FR) Αρχεία

βλέπε και

 • Συμπληρωματικές πληροφορίες θα βρείτε στον δικτυακό τόπο (DE) (EN) (FR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης: μαζί για την αυριανή Ευρώπη.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας