RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európa 2020: az Európai Unió növekedési stratégiája

A Bizottság „Európa 2020” néven új politikai stratégiát javasol a foglalkoztatás, a termelékenység és a társadalmi kohézió növekedésének támogatása érdekében. Az Európai Unió (EU) jelenleg átalakulási időszakban van, amely elsősorban a globalizációnak, az éghajlatváltozásnak és a népesség elöregedésének a következménye. Ezenkívül a 2008-as pénzügyi válság megkérdőjelezte az EU országok által megvalósított gazdasági és társadalmi haladást. Ezért a 2010-ben megkezdődött gazdasági fellendülést reformok sorozatának kell kísérnie annak érdekében, hogy biztosítsa az EU fenntartható fejlődését az elkövetkező évtizedben.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2010. március 3.) – Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája [COM(2010) 2020 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bizottság bemutatja azt a stratégiát, amely lehetővé teszi az Európai Unió (EU) számára, hogy az alábbi jellemzőkkel rendelkező növekedést érje el:

 • intelligens, amely az ismeretek fejlődésén és az innováción alapul;
 • fenntartható, amely a környezetbarátabb, az erőforrások kezelésében hatékonyabb és versenyképesebb gazdaságon alapul;
 • inkluzív, amelynek célja a foglalkoztatás, a társadalmi és területi kohézió növelése.

Ezenkívül a Bizottság egy sor legkésőbb 2020-ra elérendő célkitűzést javasol:

 • a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának 75%-ra növelése;
 • a bruttó hazai termék (GDP) 3%-ának kutatásra és fejlesztésre való fordítása;
 • a szén-dioxid-kibocsátás 20%-kal (amennyiben lehetséges, 30%-kal) való csökkentése; a megújuló energiaforrások arányának és az energiahatékonyságnak 20–20%-kal való növelése;
 • az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése és a felsőoktatási oklevéllel rendelkezők arányának 40%-ra való növelése;
 • a szegénység által veszélyeztetett lakosok számának 20 millióval való csökkentése.

Az Európa 2020 program

A Bizottság hét kiemelt kezdeményezést mutat be, amelyeket mind uniós szinten, mind az EU tagállamaiban végre kell hajtani:

 • az Innovatív Uniót, amely támogatja az innovatív termékek és szolgáltatások létrehozását, különösen az éghajlatváltozás, az energiahatékonyság, az egészségügy és a társadalom elöregedése terén;
 • a Mozgásban az ifjúság kezdeményezést, amely többek között az oktatási rendszer teljesítményének javítását, a formális és az informális tanulást, a tanulók és kutatók mobilitását, továbbá a fiataloknak a munkaerőpiacra való belépését teszi lehetővé;
 • az Európai digitális menetrendet, amely egy magas szintű biztonsággal és világos jogi kerettel rendelkező egységes digitális piac létesítését támogatja. Ezenkívül a nagysebességű, majd a szupergyors internet minden lakos számára elérhető kell, hogy legyen;
 • az Erőforrás-hatékony Európa kezdeményezést, amely a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését támogatja, miközben elősegíti az európai gazdaság versenyképességét és energiaellátásának biztonságát;
 • az Iparpolitika a globalizáció korában kezdeményezést, amely az ágazat vállalkozásait segíti felülkerekedni a gazdasági válságon, integrálódni a világkereskedelembe, valamint a környezetbarátabb termelési módok elsajátításában;
 • az Új készségek és munkahelyek menetrendjét, amely lehetővé teszi a foglalkoztatási helyzet és szociális rendszerek fenntarthatóságának javítását. Ez különösen a rugalmas biztonság (DE) (EN) (FR) stratégiáinak ösztönzését, vagyis a dolgozók és tanulók képzésének, illetve a nemek közötti egyenlőség és az idősek foglalkoztatásának támogatását is jelenti;
 • a Szegénység elleni európai platformot, amely az EU tagországai közötti együttműködést fokozza, valamint folytatja a nyitott koordinációs módszert a kirekesztés és a szociális védelem területén. A platform célja az EU gazdasági, társadalmi és területi kohéziója, valamint a szegény helyzetben élők társadalmi befogadása.

A stratégia végrehajtása

A stratégiát a 2010 júniusi Európa Tanács által elfogadott tíz darab, „Európa 2020” integrált iránymutatáson keresztül kell bemutatni. Ezek helyettesítik a foglalkoztatás területén a jelenlegi 24 iránymutatást, valamint a gazdaságpolitikák átfogó iránymutatásait.

A Tanács továbbá politikai ajánlásokat fogalmazhat meg az EU tagállamai számára gazdasági és költségvetési kérdésekben, valamint a stratégiák által érintett tematikus területeken.

A stratégia jelentős részét a az EU-tagállamok nemzeti, regionális és helyi hatóságainak kell végrehajtania, a nemzeti parlamentek, a szociális partnerek és a civil társadalom bevonásával. Az uniós polgárok számára figyelemfelhívó akciókat kell szervezni.

A Bizottság feladata az előrehaladás nyomon követése. Éves jelentéseket mutat be, beleértve a stabilitási és konvergenciaprogramok megvalósításáról szóló jelentéseket is.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Tanács következtetései , Brüsszel, 2010. március 25–26.
Az Európai Tanács jóváhagyta az Európa 2020 stratégia főbb foglalkoztatási és a növekedési szempontjait.

A Tanács határozata (2010. október 21.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról (2010/707/EU) [Hivatalos Lap L 308., 2010.11.24.].

A Tanács ajánlása (2010. július 13.) a tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatásokról (2010/410/EU) [Hivatalos Lap L 191., 2010.7.23.].

Utolsó frissítés: 17.02.2011

Lásd még

 • További információk az Európai Bizottságnak az Európa 2020 stratégiáról szóló internetes oldalán találhatók.
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére