RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jämställdhet

Sysselsättning och socialpolitik

Jämställdhet är en av gemenskapsrättens grundläggande principer. EU:s målsättningar på det här området syftar till att garantera lika möjligheter och likabehandling för kvinnor och män samt att bekämpa alla former av könsdiskriminering. EU har en tvådelad strategi: dels vidtar man specifika åtgärder, dels försöker man integrera jämställdhetsperspektivet inom alla politikområden. Jämställdheten har också en internationell dimension när det gäller kampen mot fattigdom, tillgången till utbildning och hälsovård, deltagande i ekonomin och i beslutsprocessen samt kvinnors rättigheter som del i de mänskliga rättigheterna.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början