RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Enakost med moškimi in ženskami

Politika zaposlovanja in socialna politika

Enakost med moškimi in ženskami je eno temeljnih načel prava Skupnosti. Cilji Evropske unije (EU) na področju enakosti med spoloma so zagotoviti enake možnosti in enako obravnavanje moških in žensk ter boj proti vsem oblikam diskriminacije na podlagi spola. EU je v zvezi s tem vprašanjem sprejela dvostranski pristop, ki združuje posebne ukrepe z vključevanjem načela enakosti med spoloma. To vprašanje ima tudi močno mednarodno razsežnost v zvezi z bojem proti revščini, dostopom do izobraževanja in zdravstvenih storitev, sodelovanjem v gospodarstvu in v postopkih odločanja, pravicami žensk in človekovimi pravicami.

Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh