RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rovnosť mužov a žien

Zamestnanosť a sociálna politika

Rovnosť mužov a žien je jeden zo základných princípov legislatívy Spoločenstva. Cieľom Európskej únie (EÚ) v oblasti rodovej rovnosti je zabezpečiť rovnaké príležitosti a rovnaké zaobchádzanie pre mužov a ženy a bojovať proti všetkým formám diskriminácie na základe pohlavia. EÚ prijala dvojaký prístup k tejto otázke, pričom skombinovala špecifické opatrenia s uplatňovaním rodového hľadiska. Táto otázka má súčasne silný medzinárodný rozmer z hľadiska boja proti chudobe, prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti, účasti na hospodárskej činnosti a procese rozhodovania, ako aj z hľadiska práv žien a ľudských práv.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok