RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Egalitatea între femei şi bărbaţi

Ocuparea forţei de muncă şi politica socială

Egalitatea între femei şi bărbaţi este unul dintre principiile fundamentale ale dreptului comunitar. Obiectivele Uniunii Europene în materie de egalitate între femei și bărbați sunt de a asigura egalitatea de şanse şi tratamentul egal pentru femei și bărbați, precum şi de a lupta împotriva oricărei forme de discriminare bazate pe sex. În acest sens, UE a adoptat o dublă abordare, combinând acţiunile specifice cu integrarea perspectivei de gen. Această temă are, de asemenea, o dimensiune internaţională pronunţată în ceea ce priveşte lupta împotriva sărăciei, accesul la educaţie şi la servicii de sănătate, participarea la mediul economic şi la procesul decizional, drepturile femeilor şi drepturile omului.

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii