RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Moterų ir vyrų lygybė

Užimtumas ir socialinė politika

Moterų ir vyrų lygybė yra vienas iš pagrindinių Bendrijos teisės principų. Europos Sąjunga (ES) lyčių lygybės srityje siekia užtikrinti lygias galimybes ir vienodą požiūrį į vyrus ir moteris bei kovoti su visomis diskriminacijos dėl lyties formomis. Europos Sąjunga pritaikė dvejopą metodą šiam klausimui spręsti, derindama konkrečias priemones su lyčių aspekto integravimu. Šis klausimas taip pat itin svarbus tarptautiniu aspektu, ryšium su kova prieš smurtą, prieiga prie švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugų, dalyvavimu ekonomikoje ir sprendimų priėmimo procesuose, moterų teisėmis ir žmogaus teisėmis.

Taip pat žr.

Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią