RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Naisten ja miesten välinen tasa-arvo

Työllisyys ja sosiaaliasiat

Naisten ja miesten tasa-arvo on yksi yhteisön oikeuden perusperiaatteista. Tasa-arvoasioita koskevina EU:n tavoitteina on varmistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet ja tasapuolinen kohtelu sukupuolten välillä sekä torjua kaikenlainen sukupuoleen perustuva syrjintä. Tämän saavuttamiseksi EU:ssa noudatetaan kaksitahoista lähestymistapaa, johon kuuluu erityistoimien toteuttaminen sekä tasa-arvokysymysten huomioon ottaminen kaikessa politiikassa. Tasa-arvoasioilla on myös vahva kansainvälinen ulottuvuus, joka liittyy köyhyyden torjuntaan, koulutusmahdollisuuksiin, terveyspalvelujen saatavuuteen, talouteen ja päätöksentekoon osallistumiseen sekä naisten oikeuksien tunnustamiseen ihmisoikeuksina.

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun