RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sooline võrdõiguslikkus

Tööhõive ja sotsiaalpoliitika

Meeste ja naiste võrdõiguslikkus on üks ühenduse õiguse põhiprintsiipe. Euroopa Liidu (EL) eesmärgiks soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas on tagada meeste ja naiste võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine ning võidelda mis tahes soolise diskrimineerimise vastu. Selle tagamiseks on ELis kahetahuline, erimeetmeid ja soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist ühendav lähenemisviis. Võrdõiguslikkuse küsimustel on ka ulatuslik rahvusvaheline mõõde, mis puudutab vaesuse tõkestamist, juurdepääsu haridusele ja tervishoiuteenustele, osalemist majanduselus ja otsustusprotsessides, naiste õigusi ja inimõigusi.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles