RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rovnost žen a mužů

Zaměstnanost a sociální politika

Rovnost žen a mužů je jednou ze základních zásad práva Společenství. Úkolem Evropské unie (EU) v oblasti rovnosti žen a mužů je zajistit rovné příležitosti a rovné zacházení pro ženy a muže a potírat všechny formy diskriminace z důvodu pohlaví. EU přijala dvoukolejný přístup k této problematice, kombinující specifická opatření se zohledněním rovnosti žen a mužů ve všech oblastech. Tato problematika má i silný mezinárodní rozměr, pokud jde o boj proti chudobě, přístup ke vzdělání a zdravotním službám, účast v hospodářství a v procesu rozhodování, práva žen a lidská práva.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky