RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Instrumentul de microfinanţare Progress (IEMP)

Uniunea Europeană (UE) a adoptat un nou instrument financiar destinat microîntreprinderilor. Acesta permite acordarea de microfinanţări celor care nu pot să obţină credite în sistemul bancar clasic.

ACT

Decizia 283/2010/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 martie 2010 de instituire a unui instrument european de microfinanţare Progress pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială.

SINTEZĂ

Noul instrument european de microfinanţare * Progress (IEMP) îşi propune să sprijine crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici sau a activităţilor independente în Uniunea Europeană (UE).

Acest instrument este destinat persoanelor care întâmpină dificultăţi în a accesa creditul convenţional. El se adresează:

  • şomerilor, persoanelor care riscă să îşi piardă locul de muncă, persoanelor inactive, persoanelor expuse la pericolul excluziunii sociale şi persoanelor vulnerabile;
  • microîntreprinderilor *, în special celor din sectorul economiei sociale sau celor care angajează persoane excluse social.

Finanţările se atribuie organismelor publice şi private de microfinanţare din statele membre ale UE. Astfel, IEMP se pune în aplicare prin intermediul:

  • garanţiilor şi instrumentelor de preluare a riscurilor;
  • instrumentelor de capitaluri proprii;
  • instrumentelor de debit;
  • măsurilor complementare, în special pentru derularea unor activităţi de comunicare, monitorizare, control, auditare şi evaluare privind punerea în aplicare a acestui instrument.

Bugetul IEMP este de 100 de milioane EUR pentru perioada 2010-2013. Acesta este pus în aplicare în strânsă cooperare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) (DE) (EN) (FR), Fondul european de investiţii (FEI) (EN) şi instituţiile financiare internaţionale.

Termeni-cheie
  • Microfinanţare: în UE, microcreditul este definit drept un împrumut financiar a cărui valoare este mai mică de 25 000 EUR.
  • Microîntreprindere: întreprindere care angajează mai puţin de zece persoane. În UE, întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă 91 % din întreprinderi şi 99 % din întreprinderile nou-înfiinţate. O treime dintre acestea sunt create de către şomeri.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Decizia 283/2010/UE

8.4.2010

-

JO L 87 din 7.4.2010

Ultima actualizare: 01.06.2010

Consultaţi şi

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii