RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének feladata, hogy segítse az európai intézeteket és a tagállamokat az egyenlő bánásmód elvének politikájukba történő érvényesítésében, és a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemben. Az intézet ezenkívül tájékoztatást nyújt az Európai Unió (EU) polgárainak ebben a témában.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1922/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról [Hivatalos Lap L 403., 2006.12.30.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A férfiak és nők közötti egyenlőség a Lisszaboni Szerződés által előirányzott egyik alapjog és az Európai Unió (EU) egyik, prioritást élvező politikája. Ugyanakkor további fejlődés szükséges ahhoz, hogy valódi egyenlőség jöjjön létre a nők és férfiak között a munka és a magánélet területén.

Ebben az összefüggésben a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete fontos szerepet játszik, Unió-szerte szakértelmet szolgáltatva a nők és férfiak közötti egyenlőség érdekében hozott intézkedések kidolgozásához.

Az Intézet feladatai

Az Intézet technikai szakértelmével segíti az európai intézeteket és az EU tagállamait, hogy azok hozzájáruljanak az alábbiakhoz:

  • a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és megerősítése;
  • a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése valamennyi közösségi politikában és az abból eredő nemzeti politikákban;
  • a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem;
  • az uniós polgároknak a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságának a növelése, különösen konferenciák és tájékoztató kampányok által.

Az Intézet munkája objektív, megbízható és uniós szinten összehasonlítható adatokon alapul. Az Intézet felelős az adatok összegyűjtéséért, elemzéséért és terjesztéséért.

Az Intézet végzi a nemzetközi szervezetek és harmadik országok körében összegyűjtött információk elemzését is. Végül, hozzájárul a nemek közötti egyenlőség elvének az európai külpolitikában való érvényesítéséhez.

Az Intézet támogatja a valamennyi érintett szereplő, különösen a szociális partnerek, a nem kormányzati szervek és a kutatóközpontok közötti tapasztalatcserét és párbeszédet.

Működés

Az Intézet tevékenységét függetlenül és átláthatóan végzi. Igazgatótanács irányítja, élén egy igazgatónővel. Az igazgatótanácsot egy konzultációs szakértői fórum is segíti. Székhelye Vilniusban (Litvániában) található.

Az Intézet együttműködik többek között az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért nevű szervezettel, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel és az Európai Szakképzés-fejlesztési Központtal.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

1922/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2007.1.19.

HL L 403., 2006.12.30.

Utolsó frissítés: 23.05.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére