RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Evropský institut pro rovnost žen a mužů má pomáhat orgánům Společenství a členským státům prosazovat rovnost žen a mužů ve všech politikách Společenství a ve vnitrostátních politikách, jež z nich vycházejí, a bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví. Institut má také zvyšovat informovanost občanů Evropské unie (EU) o tomto tématu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (Úřední věstník L 403 ze dne 30.12.2006)

PŘEHLED

Rovnost mužů a žen je základním právem zakotveným v Lisabonské smlouvě a prioritní politikou Evropské unie (EU). Aby však bylo dosaženo skutečné rovnosti žen a mužů v oblasti profesionálního a soukromého života, je třeba pokročit ještě dále.

V tomto ohledu hraje Evropský institut pro rovnost žen a mužů důležitou roli, protože poskytuje odbornost potřebnou pro přípravu opatření ve prospěch rovnosti žen a mužů v celé EU.

Úkoly institutu

Institut zajišťuje technickou odbornost a pomoc orgánům EU a členským státům a tím přispívá k:

  • prosazování a posílení rovnosti žen a mužů;
  • začleňování otázek rovnosti žen a mužů do všech politik Společenství a do vnitrostátních politik, které z nich vycházejí;
  • boji proti diskriminaci na základě pohlaví;
  • zvyšování informovanosti občanů EU, zejména prostřednictvím konferencí a informačních kampaní.

Institut zakládá svou výzkumnou práci na objektivních, spolehlivých a srovnatelných údajích na evropské úrovni. Odpovídá za sběr, analýzu a šíření těchto údajů.

Také analyzuje informace shromážděné v mezinárodních organizacích a třetích zemích. A konečně přispívá k začlenění zásady rovnosti pohlaví do vnější politiky Společenství.

Institut napomáhá k výměně zkušeností a dialogu mezi všemi dotčenými stranami, zejména sociálními partnery, nevládními organizacemi a výzkumnými středisky.

Provoz

Institut vykonává svou činnost nezávisle a transparentně. Řídí ho správní rada za pomoci ředitelky; dále je mu nápomocen odborný sbor. Institut sídlí ve Vilniusu (Litva).

Spolupracuje zejména s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci a Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 1922/2006

19. 1. 2007

-

Úř. věst. L 403 ze dne 30. 12. 2006

Poslední aktualizace: 23.05.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky