RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Arbetstagares rättigheter och arbetsorganisation

Sysselsättning och socialpolitik

EU har minimikrav i fråga om arbetstagarnas rättigheter och organisationen av arbetet. Dessa krav rör kollektiva uppsägningar, företagsobestånd och företagsförsäljningar, arbetstagarnas rätt att yttra sig och att få information, arbetstider, likabehandling och lika lön samt utstationerad arbetskraft. Kraven har kompletterats med ramavtal mellan arbetsmarknadsparterna i EU. På så sätt har rätten till föräldraledighet och tjänstledighet av familjeskäl införts i hela EU, deltidsarbetet har underlättats och bruket med på varandra följande tidsbegränsade anställningar har begränsats. Slutligen uppmanas företagen genom begreppet ”företagens sociala ansvar” att på frivillig basis utveckla och tillämpa goda rutiner för personalfrågor. Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor ger rekommendationer till beslutsfattarna.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början