RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prawa pracownicze i organizacja pracy

Zatrudnienie i polityka społeczna

Unia Europejska nakłada minimalne wymagania w dziedzinie praw pracowniczych oraz organizacji pracy. Wymagania te dotyczą zwolnień zbiorowych, niewypłacalności oraz przejęcia przedsiębiorstw, informowania pracowników i prowadzenia z nimi konsultacji, godzin pracy, równego traktowania i płacy oraz pracowników delegowanych. Zostały one uzupełnione porozumieniami ramowymi między europejskimi partnerami społecznymi. Doprowadziło to do wprowadzenia w całej UE prawa do urlopu rodzicielskiego oraz urlopu z przyczyn rodzinnych, jak również ułatwiło pracę w niepełnym wymiarze godzin oraz ograniczyło stosowanie kolejno po sobie umów zatrudnienia na czas określony. Wreszcie idea odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw zachęca przedsiębiorców do dobrowolnego stosowania dobrych praktyk w dziedzinie społecznej. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy wydaje zalecenia decydentom politycznym.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony