RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Arbeidsrecht en organisatie van het werk

Werkgelegenheid en sociaal beleid

De Europese Unie beschikt over minimumvoorschriften op het gebied van de rechten van de werknemers en de organisatie van de arbeid. Deze voorschriften hebben betrekking op het collectief ontslag, de insolventie en de overgang van ondernemingen, de raadpleging en de informatie van de werknemers, de arbeidstijd, de gelijke behandeling en de gelijke beloning en de gedetacheerde werknemers. Zij zijn aangevuld met kaderovereenkomsten tussen de Europese sociale partners. Op die manier is het recht op ouderschapsverlof en verlof om gezinsredenen in de gehele Unie ingevoerd, is deeltijdarbeid vergemakkelijkt en is het sluiten van opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd beperkt. Het begrip "maatschappelijk verantwoord ondernemen" houdt in dat de ondernemingen op vrijwillige basis goede praktijken op sociaal gebied vaststellen. De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden doet aanbevelingen aan de politieke besluitvormers.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven