RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Työlainsäädäntö ja työn organisointi

Työllisyys ja sosiaaliasiat

Euroopan unionilla on työntekijöiden oikeuksia ja työn organisointia koskevat vähimmäisvaatimukset. Nämä vähimmäisvaatimukset koskevat joukkoirtisanomisia, yritysten maksukyvyttömyyttä ja luovutusta, työntekijöiden oikeutta saada tietoja ja tulla kuulluksi, työaikoja, tasa-arvoisen kohtelun periaatetta ja samapalkkaisuusperiaatetta sekä lähetettyjä työntekijöitä. Niitä on täydennetty eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten tekemillä puitesopimuksilla. Tämän ansiosta oikeus vanhempainlomaan ja perhesyistä myönnettävään lomaan on otettu koko unionissa käyttöön, osa-aikaista työntekoa on helpotettu ja peräkkäisten määräaikaisten sopimusten käyttöä on rajoitettu. Lisäksi yritysten yhteiskunnallisen vastuun korostaminen kannustaa yrityksiä soveltamaan työsuhteissaan vapaaehtoisesti hyviä käytänteitä. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö antaa poliittisille päättäjille suosituksia.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun