RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tööalased õigused ja töökorraldus

Tööhõive ja sotsiaalpoliitika

Euroopa Liidus kehtivad töötajate õiguste valdkonna ja töökorralduse miinimumnõuded. Need nõuded puudutavad kollektiivset koondamist, äriühingute maksejõuetust ja üleminekut, töötajate nõustamist ja teavitamist, tööaega, võrdset kohtlemist ja tasustamist ning lähetatud töötajaid. Neid nõudeid on täiendatud Euroopa sotsiaalpartnerite vaheliste raamkokkulepetega. Selle tulemusena kehtestati kogu ELis õigus vanemapuhkusele ja töölt eemal viibimisele perekondlikel põhjustel ning lihtsustati osaajatöö võimalusi ja piirati järjestikuste tähtajaliste töölepingute kasutamist. Ettevõtte sotsiaalse vastutuse põhimõte innustab äriühinguid kasutama sotsiaalvaldkonnas vabatahtlikult häid tavasid. Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise sihtasutus annab poliitiliste otsuste tegijatele soovitusi.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles