RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Arbejdsret og arbejdstilrettelæggelse

Beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik

Den Europæiske Union har minimumsforskrifter for arbejdstagernes rettigheder og arbejdets tilrettelæggelse. Forskrifterne vedrører kollektive afskedigelser, virksomheders insolvens og overførsel, høring og information af arbejdstagerne, arbejdstid, ligebehandling og lige løn samt udstationerede arbejdstagere. De er suppleret med rammeaftaler mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk plan. På den måde er der indført ret til forældreorlov og orlov af familiemæssige årsager i hele EU, det er blevet lettere at få deltidsarbejde og brugen af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter er blevet begrænset. Endelig tilskynder begrebet virksomhedernes sociale ansvar virksomhederne til at indføre god praksis på det sociale område på frivillig basis. Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene fremsætter henstillinger til de politiske beslutningstagere.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top