RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A munkavállalóval szembeni, a foglalkoztatási feltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség

Ez az irányelv arra kötelezi a munkaadót, hogy tájékoztassa a munkavállalót a munkaszerződésre, illetve a munkaviszonyra vonatkozó feltételekről. Meghatározza a nemzeti munkavállalók, illetve a külföldön munkát végző munkavállalók esetében közlendő alapvető adatokat. Ezen túlmenően pontosítja az engedélyezett tájékoztatási eszközöket és a betartandó határidőket.

JOGI AKTUS

A Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelvet kell minden olyan fizetett munkavállaló esetében alkalmazni, aki olyan munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkezik, amelyet egy tagállamban hatályos jogszabály állapít meg, és/vagy amelyre ez a jogszabály az irányadó. A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az irányelvet nem kell alkalmazni azokra a munkavállalókra, akik olyan munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkeznek:

 • amelynek a teljes időtartama nem haladja meg az egy hónapot, és/vagy amelyben a munkahét nem haladja meg a nyolc órát;
 • vagy amely alkalmi és/vagy sajátos természetű, feltéve, hogy ezekben az esetekben objektív okok igazolják azt, hogy az irányelvet ne alkalmazzák.

Tájékoztatási kötelezettség

A munkaadónak értesítenie kell a munkavállalót a következő alapvető adatokról:

 • az érintett felek (személyi) adatai;
 • a munkavégzés helye;
 • a munka megnevezése, fokozata, jellege vagy kategóriája, a munka rövid meghatározása, illetve leírása;
 • a munkaszerződés hatálybalépésének vagy a munkaviszony kezdetének időpontja;
 • ideiglenes munkaszerződés vagy munkaviszony esetében a munkaviszony várható időtartama;
 • az éves fizetett szabadság mértéke, illetve kiadásának és meghatározásának módszere;
 • a munkaadó és a munkavállaló által betartandó felmondási idő tartama a munkaszerződés, illetve a munkaviszony felbontásakor, vagy ennek hiányában a felmondási idő meghatározásának módszere;
 • az alapfizetés, a díjazás egyéb összetevői és a kifizetés gyakorisága;
 • a munkavállaló rendes munkaidejének tartama;
 • adott esetben az alkalmazandó kollektív szerződésekre történő hivatkozás.

A tájékoztatás eszköze

Az információkat tartalmazhatja írásba foglalt munkaszerződés, kinevezési okmány, illetve egy vagy több írásos okirat. Ezeket az okiratokat legkésőbb a munkaviszony kezdetét követő két hónap elteltével át kell adni a munkavállalónak. Ha a munkavállaló az említett okiratok egyikét sem kapja meg a határidőn belül, a munkaadó által aláírt nyilatkozatot kell a részére átadni.

Külföldön munkát végző munkavállaló

Amennyiben a munkavállalónak más országban kell munkát végeznie, a 3. pontban említett okirato(ka)t indulása előtt meg kell kapnia, és annak (azoknak) az alábbi kiegészítő adatokat kell tartalmaznia (tartalmazniuk):

 • a külföldi munkavégzés időtartama;
 • annak a pénznemnek a megnevezése, amelyben a javadalmazás kifizetésre kerül;
 • adott esetben a külföldi munkavégzéshez kapcsolódó juttatások;
 • továbbá adott esetben a munkavállaló hazatérésének feltételei.

Ezeket a feltételeket nem kell alkalmazni, ha az adott munkavégzés időtartama nem haladja meg az egy hónapot.

A munkaszerződés vagy a munkaviszony adatainak bármely változását írásos okiratba kell foglalni.

Az irányelv nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy a munkavállalók számára kedvezőbb rendelkezéseket alkalmazzanak vagy foganatosítsanak.

Háttér

Az irányelv célja, hogy a munkaviszonytípusok számának növekedése mellett védelmet nyújtson a fizetett munkavállalók számára jogaik téves ismeretével szemben – azáltal, hogy közösségi szinten megállapítja a munkaadó számára azt a kötelezettséget, hogy írásban kell tájékoztatnia a munkavállalót a foglalkoztatási feltételeiről.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
91/533/EGK tanácsi irányelv

1991.10.28.

1993.6.30.

HL L 288., 1999.10.18.

Utolsó frissítés: 04.07.2006
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére