RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Concedieri colective

Prezenta directivă obligă angajatorii să consulte reprezentanţii salariaţilor în cazul concedierilor colective. Aceasta precizează aspectele pe care trebuie să se pună accentul în cadrul acestor consultări şi ce informaţii utile trebuie în mod obligatoriu să furnizeze angajatorul în cadrul acestor consultări. În plus, directiva stabileşte procedura de efectuare a concedierilor colective care trebuie respectată şi reglementează modalităţile de efectuare.

ACT

Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la concedierile colective.

SINTEZĂ

Directiva nu se aplică în cazul:

 • concedierilor colective efectuate în cadrul contractelor de muncă încheiate pe durată determinată sau pentru sarcinideterminate, cu excepţia cazurilor în care aceste concedieriau loc înainte de data expirării sau realizării acestor contracte;
 • lucrătorilor din administraţiile publice sau din instituţiile dedrept public;
 • echipajelor navelor maritime

Consultări

Angajatorul care are în vedere efectuarea de concedieri colective trebuie să iniţieze consultări cu reprezentanţii lucrătorilor pentru a ajunge la un acord. Consultările se referă cel puţin la posibilităţile de a evitaconcedierile colective sau de a reduce numărul de lucrătoriconcediaţi, şi de a atenua consecinţele prin recurgerea la măsuri sociale însoţitoare care au ca scop redistribuirea sau recalificarea lucrătorilor concediaţi.

Informaţii care trebuie furnizate de către angajator

Directiva precizează că statele membre pot să prevadă că reprezentanţii lucrătorilor pot apela la serviciile unor experţi în conformitate cu legislaţiile naţionale. Angajatorul furnizează toate informaţiile utile reprezentanţilor lucrătorilor, în cursul consultărilor, comunicându-le, în orice caz, în scris:

 • motivele concedierilor;
 • perioada în care intenţionează să efectueze concedierile;
 • numărul şi categoriile de lucrători încadraţi în mod normal;
 • numărul lucrătorilor care urmează să fie concediaţi;
 • criteriile pentru selectarea lucrătorilor care urmează să fie concediaţi;
 • metoda de calcul a eventualelor indemnizaţii.

Procedura referitoare la concedierile colective

Directiva precizează procedura care trebuie urmată:

 • angajatorul notifică în scris autoritatea competentă cu privire la orice concediere colectivă preconizată. Notificarea cuprinde toate informaţiile utile cu privire laconcedierile colective preconizate şi la consultările cu reprezentanţii lucrătorilor, cu excepţia metodei de calcul a indemnizaţiilor. Cu toate acestea, în cazul încetării activităţii în urma unei hotărâri judecătoreşti, notificarea nu este necesară decât la cererea expresă a autorităţii competente;
 • angajatorul transmite o copie a notificării reprezentanţilor lucrătorilor, care îşi pot transmite eventualele observaţii autorităţii publice competente;
 • concedierile colective produc efecte în cel puţin treizeci de zile de la notificare, interval pe care autoritatea publică competentă îl utilizează pentru a căuta soluţii. Statele membre pot acorda autorităţii publice posibilitatea de a reduce termenul sau de a-l prelungi până la 60 de zile de la notificare, în cazurile în care există risculsă nu se găsească soluţii pentru problemele ridicate. Acest articol nu este obligatoriu în cazul concedierilor colective care apar în cazul încetării activităţii în urma unei hotărâri judecătoreşti. Poate fi acordată posibilitatea de a prelungi aceste termene pe o perioadă mai lungă. Angajatorul este informat cu privire la prelungire şi la motivele acesteia înainte de expirarea termenului iniţial.

Context

Directiva are ca obiectiv apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la modalităţile şi procedura de efectuare a concedierilor colective, în vederea consolidării protecţiei lucrătorilor în cazul producerii unor concedieri colective.

Directiva este o versiune codificată a Directivei 75/129/CEE şi a Directivei 92/56/CEE, care au fost abrogate.

Statele membre pot aplica sau introduce dispoziţii mai favorabile pentru lucrători.

REFERINŢE

ActData intrării în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Directiva 98/59/CE

1.9.1998

-

L 225 din 12.8.1998

Ultima actualizare: 04.07.2006
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii