RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sociala åtgärder för särskilda målgrupper: funktionshinder och åldrande

Sysselsättning och socialpolitik

Funktionshinder utgör en mångfassetterad verklighet som kan beröra människor under hela livet eller drabba dem under de sista levnadsåren. Det kan allmänt sägas att vid funktionshinder eller i samband med åldrandet är alla människor inte likställda när det gäller arbets- och levnadsförhållanden. Dessutom upplever Europeiska unionen aldrig tidigare skådade demografiska omvälvningar som kommer att ha betydande effekter på samhället som helhet. Genom att stärka samarbetet med och mellan medlemsstaterna och främja insamling, utbyte och utarbetande av jämförbara uppgifter, statistik och goda lösningar bidrar EU-institutionerna till att medlemsstaterna inrättar ett samhälle som är tillgängligt för alla

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början