RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sociálne opatrenia pre cieľové skupiny: zdravotné postihnutie a staroba

Zamestnanosť a sociálna politika

Zdravotné postihnutie je mnohostranný problém. Niektorých ľudí ovplyvňuje počas celého ich života a iných iba na jeho konci. Jednotlivci, ktorí majú pokročilý vek a žijú s postihnutím, nemajú vo všeobecnosti rovnaké možnosti z hľadiska životných a pracovných podmienok. Európska únia okrem toho čelí nebývalej demografickej premene, ktorá bude mať výrazný vplyv na spoločnosť ako celok. Na európskej úrovni pomáhajú inštitúcie členským štátom vytvoriť spoločnosť, ktorá je dostupná pre všetkých, a to prostredníctvom posilnenia vzájomnej spolupráce medzi nimi a podporou zberu, výmeny a spracovania porovnateľných informácií, štatistických údajov a osvedčených postupov.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok